DKS: Salangsverket

Gammelt og forfalt murbygg. Fotografi. - Klikk for stort bildeRuiner fra bergverkstiden. Harriet M. Olsen Bli med på en reise tilbake til den lokale industrielle revolusjonen!

Dato
23. september 2022
Tid
9:00 - 11:30
Sted
Lundbrygga/Sør-Troms Museum

Salangsverket ble bygget opp i Salangen ved forrige århundreskiftet. Her ble det foredlet jernmalm som ble eksportert til utlandet. Dette medførte nye, store bygninger, tilflytting av arbeidere, og man fikk butikker og elektrisitet. Industrieventyret ble likevel svært kortvarig, med drift fra 1907-1912. I dag står kun ruinene igjen.

I denne produksjonen får elevene innblikk i da den industrielle revolusjonen kom til Salangen og hvilke konsekvenser dette fikk for lokalsamfunnet. Elevene vil få oppgaver knyttet til temaet som de skal jobbe med.

Vi vil først være på Lundbrygga før vi drar ut og ser på ruinene som står igjen etter Salangsverket på Langneset i dag. 

Deltakende klasser fra SVS: 1TIF

Til toppen