DKS: Filmhjelp Yrkesfag

En ung, dresskledd mann holder en filmklapper i hånden. Svarthvitt fotografi. - Klikk for stort bilde Geir Magne Pedersen Workshop rettet direkte mot yrkesfag på videregående! Etter en dag vil eleven sitte igjen med egenproduserte instruksjonsfilmer/tutorials som tar tak i problemløsning knyttet opp til sitt yrkesvalg.

Dato
20. oktober 2022
Tid
9:00 - 14:00
Sted
Sjøvegan videregående skole

På mange videregående skoler møter vi engasjerte elever, elever som finner stor glede i å utrykke seg visuelt gjennom fiksjonsfilm. Vi møter lærere som tenker at film kan benyttes til dramatiseringer av noveller, til reklameprosjekter, og ikke minst lærere og elever som ser på film som et viktig verktøy inn til læring og forståelse i fag som ikke tradisjonelt forbindes med film. 

I denne workshopen flytter vi oss ut fra klasserommet og møter elevene der de er – på verkstedet, kjøkkenet, hos sykepleierne, i frisørsalongen osv. Elevene skal lage tutorials (instruksjonsfilmer) knyttet opp til sitt yrkesfag. Selv om vi her har en workshop som kretser rundt elevenes egne yrkesfag vil vi selvsagt også gi dem god innsikt i historiefortelling, dramaturgi, bildekomposisjon, foto og redigering.

Et av hovedpremissene i Filmhjelp er at elevene skal lage film med det utstyret de har tilgjengelig - mobil, nettbrett, datamaskin osv. Vi redigere også med et gratis redigeringsprogram.

Deltakende klasser fra SVS: 1HOA, 1HOB, 1ITM

Til toppen