DKS: Songs for Humanity

Et bilde satt sammen av flere bilder, bestående to kvinner. Øverst til høyre teksten "Songs for Humanity". Nederst til venstre en lydskala. Bakgrunn er skarp rosa. - Klikk for stort bilde Kjell Inge Kamsvåg Songs for humanity er en workshop i låtskriving, der elevene vil lære hvordan man skaper en sang og skriver en tekst basert på temaer de synes er viktig i verden.

Dato
29. november 2022
Tid
14:00 - 15:30
Sted
Sjøvegan videregående skole

Prosjektets intensjoner:

  • Elevene tar del i en skapende prosess der sluttproduktet er en sang.
  • Elevene blir introdusert for moderne måter å lage musikk.
  • Elevene får reflektere over mangfoldet i samfunnet og hva et inkluderende samfunn betyr.

 

Dette gjør vi ved å:

  • Gi elevene konkrete og enkle verktøy for låtskriving slik at de opplever mestring gjennom egen kreativitet. De vil sitte igjen med et fysisk produkt, i form av en sang, som de kan være stolte av. 
  • Bruke egne samples og beats som er inspirerende å skrive til 
  • Veilede elevene i å skrive tekster om mangfoldet i samfunnet. Tekstene kan handle om våre likheter og ulikheter, hva som skal til for å skape et inkluderende samfunn og det ansvaret hver enkelt har som medmennesker.

Følgende klasser deltar: 3PÅB

Til toppen