Besøk fra OK Stat og Forsvarsbygg

Seks menn på trappa utenfor inngang til skole. Foto. - Klikk for stort bildeFra venstre: Petter Kulseng (OK stat), Gunnar Sæbø (rådgiver SVS), Konrad Strømseng (lærling), Geir Bøgner (Forsvarsbygg), Kjell Arne Giske (rektor SVS), Hugo Fossen (kontaktlærer SVS) Gulli Hanne Ovesen    Samarbeid mellom skolen og OK stat gir gode resultater. 

Sjøvegan videregående skole og OK stat (Opplæringskontoret for statlige virksomheter) har et godt samarbeid. Målet om å skaffe gode, interessante læreplasser for elevene som er ferdig med sitt 2. år på yrkesfag gir resultater.

Besøket ved skolen vår i slutten av september, der 1. års lærling i IKT-faget, Konrad Strømseng, var med til «gammelskolen» og fortalte om sin vei til læreplass, var et tiltak i arbeidet mot målsettingen.

OK stat startet opp en egen avdeling i Nord-Norge i Harstad oktober 2019. I løpet av året som er gått har det vært mange treffpunkter mellom skolen, Opplæringskontoret og Forsvarsbygg. For elevene som gikk ut fra IKT- servicefag våren 2020 har dette vært ett av flere positive elementer som gjorde at alle elevene i faget fikk tilbud om læreplass før 1. mai. Noen av dem i statlige virksomheter.

Veien til læreplass går for mange av elevene via faget YFF (yrkesfaglig fordypning), der utplassering i praksis er et viktig element. OK stat har i samarbeid med skolen bidratt til at mange av elevene fra IKT – servicefag har fått praksis i statlige virksomheter, for eksempel Forsvarsbygg, Miljødirektoratet og Havforskningsinstituttet. Konrad Strømseng, lærling i Forsvarsbygg, fortalte om spennende oppdrag og oppgaver fra sin nye hverdag hos arbeidsgiveren i Harstad.

Samfunnsansvaret statlige virksomheter har, ved blant annet å tilby læreplasser er understreket av mange styrende organer. Spennende arbeidsplasser i høyt kompetente miljøer er noe av det som lokker for ungdommene i starten av sine yrkeskarrierer.

Fra Sjøvegan videregående skole takker vi for besøket og det gode samarbeidet så langt.

På vegne av ansatte og elevene våre som ønsker seg gode læreplasser: Takk for hjelpen.

Til toppen