Elevundersøkelsen 2020

Avkryssingsboks. Illustrasjon. - Klikk for stort bilde bredmaker from FreeImages Elevundersøkelsen er en nasjonal undersøkelse for at elevene skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Undersøkelsen er obligatorisk for elevene på Vg1, og er en del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet.

I høstsemesteret er det obligatorisk for skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen på Vg1. Det er alltid frivillig for elevene å delta, og man oppgir ikke navn. Elevene kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.
 

Informasjon til foreldre/foresatte

 

Informasjon til elever

 

Tema og spørsmål

Til undersøkelsen i høstsemesteret har lagt vi inn obligatoriske spørsmål, men det er mulig for skolene å legge til noen spørsmål ut fra lokale behov. Spørsmål om følgende tema er obligatoriske på høsten:

  • Trivsel
  • Motivasjon, arbeidsforhold og læring
  • Hjem-skole-samarbeid
  • Støtte fra lærer
  • Vurdering for læring
  • Medvirkning
  • Regler på skolen
  • Trygt miljø
  • Rådgiving

Temaet Fysisk læringsmiljø er bare obligatorisk hvert tredje år.

Se temaene og spørsmålene i Elevundersøkelsen

 

Gjennomføring

Ved Sjøvegan vgs. gjennomføres undersøkelsen i ukene 44 – 46. Passord får du av kontaktlærer. Den som er invitert til å svare på undersøkelsen, velger selv språk etter innlogging. Det er mulig å få opplest spørsmålene på bokmål, nynorsk, nordsamisk, engelsk og arabisk.

Logg inn og gjennomfør elevundersøkelsen her    (ekstern lenke til udir.no)

 

Hvor og når kommer resultatene?

Skolene og skoleeierne har oversikt over sine egne resultater i nettportalen (krever pålogging). 

Nasjonale tall for mobbing er publisert i rapporten Mobbing og arbeidsro.

I februar publiserer vi resultater på skoleporten.no. Her finner du tall på nasjonalt nivå, fylkesnivå, kommunenivå og skolenivå, men kun for trinnene undersøkelsen er obligatorisk for: 7.trinn, 10. trinn og Vg1.

Til toppen