En stor takk!

Et bilde sammensatt av tre bilder. Flere personer iført arbeidstøy innen helsefag. - Klikk for stort bilde Inger Kristin Hognestad

Vi vil rette en takk til alle dere som jobber på arbeidsplasser i bedrifter/kommuner, og som tar imot elever i praksis fra Sjøvegan videregående skole. Dere gir elevene mulighet til å delta i arbeidslivet, til å lære og høste erfaringer.

Vi er takknemlig for at kommunene rundt Sjøvegan videregående skole tar imot ungdom og lar dem få erfaring med arbeidslivets innhold, oppgaver og arbeidsmåter innenfor Helse- og oppvekstfagene. Elevene får en introduksjon til arbeidslivet og arbeidslivets regler, en viktig lærdom å ta med seg videre i livet.

Vi er heldige som har alle dere som i en travel hverdag tar imot våre elever. Dere strekker dere langt for å gi elevene muligheten til å delta i det lokale arbeidslivet. Dette gir elevene verdifull kompetanse til å jobbe i sine hjemkommuner etter hvert.

Våre yrkesfaglærere sier det er fabelaktig å reise rundt å møte dere. Dere tar godt imot elever og lærere, og vi får innblikk i hvordan arbeidshverdagen er. Vi lar oss imponere over måten dere tar imot elevene og inkluderer de i arbeidet og arbeidsplassen.

Det er viktig at våre ungdommer får anledning til å prøve seg i arbeidslivet lokalt. Det å oppleve realistiske arbeidssituasjoner i læringsarbeid er gull verd. De fleste elevene blomster ute i feltet og ser verdien av den erfaringen de får.

Vi har gjennom mange år hatt elever ute i praksis, dette kunne vi ikke ha gjort uten dere.

Så en STOR TAKK for den jobben dere gjør for elevene og for samarbeidet med de ansatte ved Sjøvegan videregående skole!

 

Vi ønsker dere en riktig god og velfortjent sommerferie!

 

Vennlig hilsen

Kjell Arne Giske

rektor

Til toppen