Endring i Lånekassens regler

Ung kvinne med PC på fanget - Klikk for stort bilde Brooke Cagle/Unsplash  Både i fjor og i år ble Lånekassens forskrifter endret for å tilpasse utdanningsstøtten til voksne elever. Regelendringene innføres fordi regjeringen ønsker å legge til rette for kompetanseutvikling gjennom hele livet.  

De som går på skole på deltid kan få lån og stipend i mer enn åtte år

Fram til studieåret 2021-2022 har elever og studenter hatt rett til totalt åtte år med lån og stipend fra Lånekassen. Nå endres denne grensen, og dette har først og fremst betydning for de som tar utdanning på deltid.

Fra og med studieåret 2021-2022, kan en elev få lån og stipend til utdanning som utgjør inntil 480 studiepoeng eller tilsvarende. Dette betyr at de som tar utdanning på deltid kan få lån og stipend i mer enn åtte år. Tar eleven fulltidsutdanning med 60 studiepoeng hvert år, utgjør dette fortsatt åtte år.

Endringen har ikke tilbakevirkende kraft. Dersom eleven har fått lån og stipend til deltidsutdanning tidligere, vil disse periodene telles på samme måte som før, altså som antall år med lån og stipend.

Nye regler fra høsten 2020

  • Det er ikke lenger et krav om at eleven må ta minst 50 prosent av fulltidsutdanningen for å ha rett til lån og stipend. Søkere får lån og stipend ut ifra hvor mange årstimer de skal ta.  
  • Hvis eleven er 18 år eller eldre, og har barn under 16 år kan hun/han få et tilleggslån på inntil 51 150 kroner per studieår (102 300 kroner totalt).
  • Eleven kan søke om lån til han/hun er 50 år uten at beløpet reduseres, mot 45 år tidligere. Aldersgrensen for når lånet skal være tilbakebetalt er hevet fra 65 år til 70 år.

Her kan du lese mer: Endringer i Lånekassens regler fra og med 2021 - 2022

 

Når kan eleven søke om lån og stipend?

Elever som har skoleplass, kan nå søke om lån og stipend via lanekassen.no. De som ikke har skoleplass, må vente med å søke til de har fått bekreftet opptak.

På Lånekassens sider kan eleven finne ut hvor mye lån og stipend han kan få ved å bruke ulike kalkulatorer  


Informasjon på flere språk

Lånekassen har laget informasjon om lån og stipend til flyktninger og utenlandske statsborgere på ulike språk.  Her finner du brosjyrene

Til toppen