Husk å søke om stipend

Jente ser oppover. Foto med tekst.  - Klikk for stort bilde Lånekassen Søk innen 15. november hvis du vil ha stipend fra Lånekassen for høstsemesteret 2021.

Alle som går på videregående skole, kan få stipend fra Lånekassen. De fleste får bare utstyrsstipend, men noen får også borteboerstipend og inntektsavhengig stipend.

Stipend skal ikke betales tilbake

Stipend er ikke det samme som studielån, som studenter i høyere utdanning får. Stipend er penger du får og ikke må betale tilbake.

Unntaket er hvis du får utbetalt mer stipend enn du har rett til. Da må du betale tilbake det du har fått for mye. Det kan for eksempel skje hvis du slutter midt i skoleåret.

Vanlige stipend

Utstyrsstipendet skal bidra til å dekke det du trenger av utstyr på den linjen du tar, som for eksempel PC eller kokkeklær. Hvor mye du får, er avhengig av hvilken linje du tar. Alle har krav på stipendet, men du må huske å søke.

Det finnes også stipend for deg som ikke kan bo hjemme, har lang reisevei til skolen eller kommer fra en familie med lav inntekt. Du må oppfylle bestemte vilkår for å få slike stipend.

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring har rett til utstyrsstipend. 

Du får stipendet uansett hvor mye foreldrene dine tjener, men du må søke for å få det. Har du allerede fått stipend, behøver du ikke å søke på nytt

Søknadsfrist: 15. november

Her får du oversikt over hvor mye stipend du kan få. Du kan også finne lenke til søknaden på denne siden  

Til toppen