Nordlandsbåtens betydning for kystfolket

Tore C. Kjær Elevene fikk oppleve utstillinger og aktivitetstilbud knyttet til kystkultur og trebåttradisjoner.

Folk i Nord-Norge har bestandig vært knyttet til båten. Båten var arbeidsredskap, transportmiddel, og en nødvendighet for befolkningen langs kysten. I dag er det et fåtall av ungdommer som har erfaring med bruk av tradisjonelle trebåter, som nordlandsbåten. 

Torsdag 16. september var 1ITM og 1SSR på Lenvik museum i Bjorelvnes. Dette var i regi av «Den Kulturelle Skolesekken» ved Troms & Finnmark Fylkeskommune. Elevene og lærerne som var med fikk omvisning i museumet, og en presentasjon av Nordlandsbåten. Opplegget var laget slik at elevene fikk mulighet til å ro Nordlandsbåtene ut på havet, og de fikk en innføring i fisking med håndsnøre (juksa), sjømannskap og båtbruk. 

Det var flotte forhold på havet denne dagen med skyfri himmel og sol. Samtlige av elevene var fornøyde etter en minnerik dag!

Se alle bildene derfra i denne bildekarusellen:

Til toppen