Nyttig kurs om bruk av symboler i opplæringen

Mari Aakvik fra hjelpemiddelprodusenten Abilia var torsdag 22/10 -20 og avholdt kurs ved Sjøvegan videregående skole. Dame som står ved tavla i et klasserom - Klikk for stort bilde Inger Kristin Hognestad    

Målgruppen for kurset var ansatte som jobber med elever med behov for ASK. ASK står for alternativ og supplerende kommunikasjon.Hun har vært å hatt kurs om deres kommunikasjonshjelpemidler deriblant PODD bøker på papir og elektronisk PODD. I tillegg fikk vi opplæring i bruk av symbolprogrammet Rolltalk designer for print. Det er et program med symboler som skal støtte og supplere kommunikasjon med og for elever med behov for ASK. Slagordet er: Symbolbruk er nødvendig for noen, bra for alle!Dame som viser ark med symboler - Klikk for stort bildeMari Aakvik fra Abilia viser hvordan symboler kan brukes i opplæringen.   

 

 

Til toppen