Privatisteksamen våren 2021

To personer sitter ved et bord og studerer. Fotografi. - Klikk for stort bilde Jeswin Thomas/Unsplash Skal du ta privatisteksamen i vår må du huske å melde deg opp.

Oppmelding og betaling skjer på www.privatistweb.no. Portalen er åpen for oppmelding i tiden 15. januar - 1. februar 2021.

Eksamensavgiften må betales ved oppmelding (Visa eller Mastercard) eller innen oppmeldingsfristens utløp. Eksamensavgiften refunderes dersom du melder deg av eksamen senest 1. februar. Oppmelding som ikke er betalt, blir ikke registrert. På "Min side" i privatistweben kan du sjekke om betalingen er registrert.

Oppmelding etter fristen godtas ikke.

Når du melder deg opp i privatistweb må privatister i tidligere Troms fylkeskommune velge «Troms og Finnmark fk (Troms fk)».

Eksamensgebyret (per eksamen) for 2021 er fastsatt i statsbudsjettet:
Nytt fag: 1 186 kroner
Karakterforbedring: 2 373 kroner

Les mer om privatisteksamen her

Oppmelding Privatistweb

Til toppen