Skolestart 2022/2023

En gruppe venner samlet rundt et kaffebord. - Klikk for stort bilde Brooke Cagle/Unsplash Velkommen til skolestart ved Sjøvegan videregående skole!

Mandag 22. august 2022 starter et nytt kapittel i livet ditt! Vi gleder oss til å møte deg og ønsker deg hjertelig velkommen som elev ved Sjøvegan videregående skole. 

Oppmøte første skoledag

Alle elever møter i kantina mandag 22. august klokka 08:30. Nærværsteam, lærere og ledelse vil være til stede og ta imot elever fra 08:00.

Etter en kort samling i kantina blir det klassevise opplegg, der informasjon og læringsmiljø står i fokus. De første skoledagene vil være preget av at hver enkelt elev skal oppleve en trygg og god skolestart.
 

Skoleruta

Skoleruta for skoleåret 2022/23 finner du på https://sjovegan.vgs.no/for-elever/skolehverdag/skoleferier-og-fridager-skoleruta/
 

Skoleskyss

Elever som bor mer enn 6 km fra skolen har rett til fri skoleskyss. Elever som ikke har søkt skoleskyss, bør søke snarest mulig. Rutiner vedrørende søknad om skoleskyss finner du under avsnittet “Skoleskyss i videregående skole” på https://www.tffk.no/tjenester/samferdsel/skoleskyss/skoleskysstroms/

Busskort for nye elever utleveres fra skolens kontor, tidligere elever benytter busskort fra i fjor.
 

Fraværsgrense

Etter noen unntaksår pga. korona gjeninnføres fraværsgrensa for elever i videregående skole. Dersom fraværet overstiger 10% udokumentert fravær, er hovedregelen at det ikke kan gis karakter i faget. Skoleåret vil da ikke være bestått, og konsekvensen kan være at du ikke kan rykke opp til Vg2/Vg3.
 

Lærebøker

Alle elever får låne lærebøker gratis på skolen.
 

Elev-PC

Det er obligatorisk PC-ordning ved de videregående skolene i Troms.  Elever oppfordres til å bruke egen pc, men for de som ikke ønsker det kan man benytte seg av fylkets innkjøpsavtale. Du kan lese nærmere om ordningen på https://www.tffk.no/tjenester/skole-og-opplaring/elevtjenester/elev-pc/
 

Stipend og lån

Søkes elektronisk på www.lanekassen.no. Elever som bor hjemmefra kan ha rett til borteboerstipend. Alle elever i videregående opplæring kan søke om utstyrsstipend fra Lånekassa.
 

Hybel

Skolen har ikke internat, men får av og til henvendelser fra huseiere som ønsker å leie ut. Skolen kan derfor kontaktes dersom du ønsker hjelp til å finne hybel. I samarbeid med Salangen kommune disponerer skolen 5 hybler i et hybelhus.
 

Betydningen av oppmøte fra første skoledag

For å beholde skoleplassen er det svært viktig å møte på skolen første skoledag. Skulle det likevel være slik at noen er forhindret fra å møte til skolestart, er det viktig at skolen får melding om dette på forhånd slik at skoleplassen ikke går tapt.
Telefonnummeret til sentralbordet er 77 78 95 00.
 

Foreldremøte

Det inviteres til foreldremøte for elever på Vg1 og Vg2 like etter skolestart. Nærmere informasjon og invitasjon kommer på skolens hjemmeside www.sjovegan.vgs.no.

 

Er det noe du lurer på i forbindelse med skolestart som du ønsker svar på før skolen starter, kan du ringe skolens sentralbord 77 78 95 00 eller ta kontakt på e-post sjovegan.vgs@tffk.no.
 

Vel møtt til et nytt og spennende skoleår!

Vennlig hilsen

Kjell Arne Giske
rektor

Til toppen