UNIKE dager 2021

Mange mennesker sitter og spiser i et stor rom/kantine. Fotografi. - Klikk for stort bilde Inger Kristin Hognestad Årets UNIKE dager ble en suksess - med god mat, nye vennskap og fornøyde elever og ansatte.

UNIKE dager erstatter det som vi tidligere kalte internasjonal uke, og ble i år avholdt tirsdag og onsdag i uke 43. Dagene har fokus på overordna tema som demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og livsmestring. 

I tillegg er dette dager hvor det legges vekt på trivsel og samhold, både innad i klassene men også på tvers av klasser og trinn.

På onsdag ble klasser og timeplaner oppløst og elevene deltok på ulike aktiviteter som matlaging, dans, kreative verksteder av ulike slag, spill ute og inne, foto og koding.

I matpausen ble nydelige retter fra Syria, Eritrea, Filipinene og Afghanistan solgt til inntekt for OD prosjektet. Et svært populært tilbud både blant elever, ansatte og andre inviterte gjester.

Til toppen