Russestyret

På Sjøvegan videregående skole består russestyret av ti elever på Vg3. 

Russestyret 2020 - 2021

President

Visepresident

Økonomisjef

Terrorsjefer
 

Knutesjef

Aksjonssjef

PR-sjefer
 

Festsjef

Martine S. Daleng, 3ST

Hanna Helene Moeng Sagen, 3PÅB

Mari Børve, 3ST

Emil Johan Haugseth Thomassen, 3ST
Isak Ottesen Karlsen, 3PÅB

Dorthea Yuan Nikolaisen, 3ST

Lena Ottesen Olsen, 3ST

Amanda Kastnes, 3ST
Sindre Ask Frøland Sagerup, 3ST

Silje Helen Bratsberg, 3ST

Til toppen