Fraværsregler

For elever som av helsemessige årsaker må være borte fra skolen etter 23.august, gjelder følgende unntak ut skoleåret 2020/2021:

  • Fravær av helsegrunner etter denne dato unntas fraværsgrensen og skal ikke føres på vitnemål og kompetansebevis for inneværende skoleår.
  • Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

Fravær av helsegrunner omfatter alt helserelatert fravær, blant annet sykdom og skade, karantene eller isolasjon samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. Fravær knyttet til for eksempel beinbrudd eller psykisk sykdom er omfattet. Ettersom enkelttimer/timefravær også er omfattet, vil det også gjelde time hos psykolog, kiropraktor, eller lignende.

Til toppen