Hva hvis du blir syk?

Elever skal ikke møte på skolen dersom

  • De er syk
  • Har milde luftveissymptomer
  • Har langvarig fravær på grunn av karantene eller isolasjon
  • Er i nær familie som er i risikogruppe eller selv er i risikogruppe

Det kan altså være ulike årsaker til at eleven ikke kan møte på skolen. Det er også avgjørende for om eleven har krav på opplæring hjemme og hvor raskt skolen må komme i gang med opplæringen. Gjennom en god dialog med eleven skal skolen sørge for at eleven får informasjon om hvilken rett eleven har til opplæring hjemme.

 

Skolen har plikt til å gi opplæring hjemme dersom elever har:

  • milde symptomer og sykdomsfølelse
  • langvarig fravær på grunn av karantene eller isolasjon
  • nær familie som er i risikogruppe eller selv er i en risikogruppe (må dokumenteres av lege)

Dersom eleven må være hjemme under en uke på grunn av sykdom eller milde symptomer, har skolen i utgangspunktet ikke plikt til å gi opplæring hjemme. Skolen vil likevel legge til rette for at elever som ikke kan komme på skolen på grunn av smittevern, kan gjøre skolearbeid.

Ved karantene og isolasjon må elevene ofte holde seg hjemme i 10 dager. Slikt fravær anses som langvarig og skolen vil da komme i gang med opplæringen så raskt som mulig. Arbeidsplaner i fagene skal være utformet slik at elevene i stor grad kan følge faget hjemmefra.

Til toppen