Hva hvis du blir syk?

Råd om når man må være hjemme ved sykdom

Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Generelt anbefaler Folkehelseinstituttet at alle med nyoppståtte symptomer bør teste seg.

Ved negativ test kan elevene komme tilbake til skolen når allmenntilstanden er god. Både ansatte og elever kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon (noe snørr, tett nese og lett hoste).

Se også Folkehelseinstituttets nettside - hvis du mistenker at du er syk


Opplæring til elever som er hjemme

Det er åpnet opp for at elevene kan få opplæring hjemme i følgende tilfeller:

  • Ved sykdom, milde luftveissymptomer eller er hvis elevene er i karantene og isolasjon.
  • Hvis elever har nær familie som er i risikogruppe eller selv er i en risikogruppe.
  • Smittevernhensyn som gjør det nødvendig å stenge skolen eller redusere antallet elever som er til stede samtidig.
  • Mye fravær ved skolen over tid, som følge av covid-19.

Dette gjelder alle nivåer i trafikklysmodellen.


Les mer om opplæring til elever som ikke kan møte på skolen 


Dersom eleven må være hjemme under en uke på grunn av sykdom eller milde symptomer, har skolen i utgangspunktet ikke plikt til å gi opplæring hjemme. Skolen vil likevel legge til rette for at elever som ikke kan komme på skolen på grunn av smittevern, kan gjøre skolearbeid.

Ved karantene og isolasjon må elevene ofte holde seg hjemme i 10 dager. Slikt fravær anses som langvarig og skolen vil da komme i gang med opplæringen så raskt som mulig. Arbeidsplaner i fagene skal være utformet slik at elevene i stor grad kan følge faget hjemmefra.

Til toppen