Smitteverntiltak

Hvilke smitteverntiltak skal skolen følge?

Elever og ansatte går nå tilbake til en vanlig skolehverdag. Trafikklysmodellen skal bare brukes i helt spesielle tilfeller, etter lokale vedtak.
 

De grunnleggene smittevernrådene gjelder fortsatt

  1. Syke personer skal ikke være på skolen, i barnehagen og i SFO. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.
  2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
  3. Godt renhold. Godt renhold forebygger kontaktsmitte.

 

Trafikklysmodellen

Dette er hovedpunktene med tiltak på hhv rødt og gult nivå:

Innføring av rødt nivå er ikke det samme som at skolen stenges. Også på rødt nivå vil elever både på yrkesfaglige studieretninger og på studiespesialisering få noe av opplæringstilbudet på skolen.

Både stenging av skolen og innføring av rødt nivå vil være tiltak som ikke er aktuelt å innføre før smittesituasjonen lokalt tilsier det.
 

 

Til toppen