Smitteverntiltak

Hvilke smitteverntiltak skal skolen følge?

Trafikklysmodellen med grønt, gult og rødt nivå beskriver hvilke smitteverntiltak skolen skal følge. Skolen har i høst fulgt gult nivå, men er forberedt på rødt nivå. Det er kommunehelsetjenesten som avgjør hvilket tiltaksnivå skolen skal følge.

Dette er hovedpunktene med tiltak på hhv rødt og gult nivå:

Rødt nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Dele elever i mindre grupper
 • Minst 1 meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever
   

Gult nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen
 • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
 • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og store samlinger

 

Innføring av rødt nivå er ikke det samme som at skolen stenges. Også på rødt nivå vil elever både på yrkesfaglige studieretninger og på studiespesialisering få noe av opplæringstilbudet på skolen.

Både stenging av skolen og innføring av rødt nivå vil være tiltak som ikke er aktuelt å innføre før smittesituasjonen lokalt tilsier det.
 

Lokale tiltak

Elevene oppfordres til å følge de lokale tiltakene, de viktigste er:

 • Følge anvisningene/merkingen i trapper og korridorer
 • Følge instruks for overflate-desinfisering og håndhygiene
 • Overholde inndelingen av lunsjtider i kantina:
  • 10:45 - 11:05 (Gro-klasser) 
  • 11:50 - 12:15 (Vg-klasser)
 • Ikke dele mat og drikke
 • Ved opphold i kantina: Maks 4 pr. bord
 • Klasserom: Elever må ikke oppholde seg på andres klasserom
 • Holde avstand og bruke munnbind på skoleskyss (ved trengsel)

Besøkende utenfra bes melde seg på skolekontoret for registrering.
 

Mer om kontaktreduserende tiltak i videregående skole kan du lese om her:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

Til toppen