Stengt skole/redusert åpningstid

Hva skjer dersom skolen blir stengt eller får redusert åpningstid?

Skulle det skje at skolen blir stengt eller får redusert åpnings- og oppholdstid på grunn av smitteverntiltak, vil undervisningen skje digitalt i de fag det er mulig.

Samtidig må det opplæringen tilpasses de ulike fagene og ta hensyn til individuelle behov. I praktiske fag vil det derfor likevel kunne være nødvendig å ha opplæring på skolen. Det samme vil kunne være tilfelle for elever som har vedtak om spesialundervisning.

 

Det er smittevernoverlegen i kommunen som i samråd med skolen avgjør om skolen skal stenge.

Utfyllende informasjon finner du på https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/#

Til toppen