Ordens- og fraværsreglement

Ordensreglementet skal bidra til å fremme en skolekultur som er preget av godt samarbeid, trygghet, trivsel og respekt elevene i mellom, og mellom elevene og de tilsatte på skolen.

Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven (Opl) § 9A-10 og § 9A-11 og i forskrift til opplæringsloven (Fopl). Ordensreglementet gjelder fra 15.10.2009 etter vedtak i Fylkesrådet 13.10.09. Endret: 01.09.2010 , 28.06.2011 (FR-vedtak 155/11), 03.11.2014 (FR-vedtak 252/14) og 12.06.2017 (FR-vedtak 151/17)

 

Ordensreglement (PDF, 492 kB)

 

Reglementet inneholder felles regler for orden og atferd for elevene, regler om hvilke virkemidler og sanksjoner som kan bli brukt mot elever som bryter disse reglene, og regler om fremgangsmåten når slike saker skal behandles (saksbehandlingsregler).

Til toppen