Miljøfyrtårn

Sjøvegan videregående skole er i en prosess for å bli miljøfyrtårn-skole.

Vi setter egne mål for vårt miljøarbeid med forventninger til ansatte eller elever på skolen i denne sammenheng.

Som et eksempel kan vi nevne at papir og  plast skal sorteres på klasserom. Oppdatering i forhold til krav og forventninger kommer i løpet av høsten.

Du kan lese mer om Miljøfyrtårn her

Til toppen