Jubileumsåret 2022 - skolen fyller 50 år

Sjøvegan videregående skole fyller 50 år i 2022.

Et nytt skoleår er i gang, og for femtiende gang planlegges et nytt skoleår. For femtiende gang vekkes skolen til liv. Gjennom fem tiår har skolen vært treffsted og faglig arena for tusenvis av unge og voksne elever, og en viktig arbeidsplass i regionen.

I løpet av disse 50 årene har skolen vært gjennom flere reformer og omstillingsprosesser. Det hele startet i august 1972 med fire klasser på til sammen 66 elever. To klasser på mekaniske fag og to innenfor handel- og kontorfag. Skolen vokste raskt både i elevtall og utdanningstilbud utover 80- og 90-tallet, og på det meste var skolen oppe i rundt 600 elever og ca. 90 ansatte. Flere av tilbudene i denne perioden var lagt til filialer i Dyrøy, Lavangen og Bardu. Siden toppåret i 1990 har skolens elevtall sunket i takt med nedgangen i ungdomskullene. Men det har vært av stor betydning for elevtallet at skolen siden midten av 90-tallet utviklet seg til å bli en flerkulturell skole, med opplæring av minoritetsspråklige. I år 2000 var elevtallet ca. 340, og etter ytterligere 10 år var antall elever på litt over 300. I jubileumsåret har vi ca. 230 elever.

Til tross for elevnedgangen har skolen likevel maktet å opprettholde et bredt og kvalitativt godt opplæringstilbud.

I 2015 mottok skolen Benjaminprisen – en skolepris som deles ut til en skole som jobber godt mot rasisme og diskriminering. 7 år senere er vi fremdeles eneste skole nord for Trondheim som har mottatt denne høythengende prisen. Prispengene på kr 100 000 gikk med til å dra i gang prosjekter og videreutvikle inkluderingsarbeidet ved skolen.

Som foreløpig eneste videregående skole i Troms og Finnmark er Sjøvegan videregående skole MOT-skole. MOTs verdier om å utvikle robust ungdom samsvarer godt med skolens, derfor er det naturlig å være en del av MOT-familien.

I en kortvarig periode var skolen administrativt sammenslått med Bardufoss og Høgtun videregående skole. Men i 2010 ble vedtaket omgjort, og Sjøvegan videregående skole ble igjen videreført som en selvstendig skoleenhet. Nå fyller skolen 50 år.

Et jubileum skal ikke gå upåaktet hen, og ut over høsten blir det markert på forskjellig vis. Hovedarrangementet vi planlegger for blir lørdag 12.november i skolens kantine. Da inviteres nåværende og tidligere personale samt spesielt inviterte til en jubileumsfest i kantina på Sjøvegan videregående skole. Nærmere informasjon om programmet og påmelding kommer etter hvert.

Kjell Arne Giske
rektor

 

En visuell stemningsrapport

Under ser du noen bilder fra 50-årsmarkeringa med åpen skole på fredag 11. november og jubileumsfest på lørdag 12. november 2022.

Vi kan nevne mye dans, musikk, kaker, skolehistorie, taler, offisiell åpning av helse- og oppvekstfag sin «Mimrestue» og dyktige elever som viste de mange besøkende både smil, vennlighet og faglighet.

 

Her kan du høre en videohilsen fra tidligere elev ved skolen, Ellisiv Lindkvist.
For undertekster, trykk på symbolet for teksting nede til høyre i bildet. 

Til toppen