Forberedende kurs for minoritetsspråklige elever

pulter og grønne stoler i klasserom - Klikk for stort bilde Pixabay

  

Kanskje trenger du mer opplæring på grunnskolenivå før du starter i videregående opplæring.

Forberedende kurs for minoritetsspråklige elever er et ett-/ eller toårig skoletilbud til minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge. Målet med opplæringa er å forberede deg til ordinær Vg1, styrke norskkunnskaper og andre sentrale grunnskolefag.

Mer grunnskoleopplæring forbedrer mulighetene dine for å fullføre videregående opplæring med godt resultat. Tar du et slikt innføringsår, bruker du ikke av den treårige opplæringsretten. Husk at den treårige retten likevel må brukes innen utgangen av det året du fyller 24 år.

Hvorfor velge Sjøvegan videregående skole?

Vi tilbyr:

Mangfold og toleranse

Elevene på SVS kommer fra hele verden. I løpet av kort tid får du nye venner i et internasjonalt læringsmiljø, der elever med forskjellig bakgrunn, utdanningsvalg og interesser møtes. På juleavslutningen hvert år ønskes det god jul og godt nyttår på mange forskjellige språk.

Læring og trivsel

Skolen kan vise til gode resultater fra elevundersøkelser. Vi ligger over gjennomsnittet på faglige resultater og trivsel.

Et fint skolebygg og god kantineplass

Vi legger stor vekt på elevenes arbeidsmiljø, og bruker store ressurser på utstyr og gode lokaler. Som elev skal du ha det best mulige læringsmiljø!

Sjøvegan vgs – en UNIK skole for UNIKE elever!


Søknadsfrist for Forberedende kurs for minoritetsspråklige elever/Mer grunnskole
er 1. februar i vigo.no.

Søk skoleplass


Fag og timefordeling

 

Kontaktinformasjon

Asbjørg Johnsbøen
Avdelingsleder
Telefon 77 78 95 16
Send e-post