Grunnskoleopplæring for voksne

Åpen notatbok med blanke ark, en bokstavsky svever over denne. Foto. - Klikk for stort bilde Pixabay

  

 

Sjøvegan videregående skole organiserer grunnskoleopplæring for voksne og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere på vegne av Salangen kommune. GRO-avdelingen er fellesbetegnelsen på opplæringstilbudet.

Grunnskole for voksne

Sjøvegan videregående skole gir grunnskoleopplæring for voksne i de fagene du trenger for å få vitnemål for fullført grunnskole. Opplæringen skal tilpasses ditt behov. Arbeid med ferdigheter i lesing, muntlig og skriftlig kommunikasjon, regning og digital kompetanse kommer inn i alle fag og emner. Alle deltakere får tett oppfølging av faglærer i alle fag.

Dine kunnskaper og ferdigheter avgjør hvor lang tid du vil trenge før du avlegger eksamen og får vitnemål fra grunnskolen. Vitnemål fra grunnskoleopplæringen gir mulighet til å søke inntak i videregående opplæring.

Hvem har rett til grunnskole for voksne?

Voksne (personer over 16 år) som ikke har norsk grunnskole eller tilsvarende fra andre land, og som trenger grunnskole, kan søke. Rett til grunnskoleopplæring for voksne er regulert i Opplæringslova §4A-1. Du må ha lovlig oppholdstillatelse i Norge for å kunne søke om grunnskole for voksne.

Søknadsfrist for grunnskole for voksne i Salangen kommune er 1. mai.

Ta kontakt med skolen for veiledning og hjelp til å søke grunnskole for voksne.


Realkompetansevurdering

Hvis du har gjennomført 9-årig grunnskole i ditt hjemland, men mangler vitnemål eller annen dokumentasjon på gjennomført grunnskoleopplæring, kan du søke om realkompetansevurdering. En realkompetansevurdering foregår gjennom muntlige og skriftlige prøver som tester om kunnskapene dine tilsvarer 10. trinn i norsk grunnskole.

Hvilke fag er relevante?

I en realkompetansevurdering der målet er opptak i videregående opplæring, må du vise at du har gode nok kunnskaper i skolefagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag for å kunne mestre nivået i videregående skole. Dersom du får "godkjent" i alle fag, får du vitnemål. 

Ta kontakt med skolen for veiledning og hjelp til realkompetansevurdering.

 

Kompetanse Norge: Nettressurser for å lære norsk

 

 

Kontaktinformasjon

Trude Alvestad
Avdelingsleder
Telefon 77 78 95 67
Send e-post