Norsk og samfunnskunnskap

En stor murbygning med mange buede vinduer. Foto. - Klikk for stort bildeStortinget Gulli Hanne Ovesen

 

 

Sjøvegan videregående skole organiserer grunnskoleopplæring for voksne og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere på vegne av Salangen kommune. GRO-avdelingen er fellesbetegnelsen på opplæringstilbudet.

Kurs i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Sjøvegan videregående skole organiserer kurs i Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere på vegne av Salangen kommune.

Personer over 16 år med behov for norskopplæring kan delta på kurs.

  • Dersom du er bosatt i Salangen med status som flyktning og er deltaker i introduksjonsprogram, har du egne rettigheter og plikter til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. 
  • Dersom du er bosatt i Salangen på grunn av familieinnvandring, har du rett til gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap.
  • Dersom du er kommet til Salangen på grunnlag av arbeidstillatelse, kan du delta i opplæring, men du må betale en egenandel.
  • Dersom du er asylsøker og bor ved Sjøvegan mottak, kan du delta på kurs for asylsøkere. Kurset er gratis.  

Kursene i norsk og samfunnskunnskap retter seg etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Målet med opplæringen er at du skal kunne bruke din kompetanse fra ditt hjemland til videre utdanning og arbeidspraksis i Norge.

Det gis tilbud om norskkurs på dagtid.

Kompetanse Norge: Nettressurser for å lære norsk
 

Ta kontakt med skolen for veiledning og hjelp til å søke om opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

 

Her kan du lese om opplæring i norsk og samfunnskunnskap på flere språk

Informasjonsbrev om opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter integreringsloven (nytt fra 2021) 


Obligatorisk prøve i norsk og samfunnskunnskap

Deltakere som er omfattet av rett og plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonslovens §17, har plikt til å gå opp til avsluttende prøver i norsk og i samfunnskunnskap.

Personer som på grunn av sin oppholdstillatelse og/eller tidspunktet for innvilgelse av oppholdstillatelse ikke er omfattet av introduksjonsloven § 17, har ikke plikt til å gå opp til prøve, men kan selv velge å melde seg opp som privatister.

Hvorvidt deltakeren må betale for prøven, eller om den er gratis er knyttet til den enkeltes rett og/eller plikt etter introduksjonsloven § 17.

Norskprøven har fire delprøver:

  • Leseprøve (inntil 75 minutter)
  • Lytteprøve (25–50 minutter)
  • Prøve i skriftlig framstilling
    (90 minutter på A1–A2 og A2–B1, 120 minutter på B1–B2)
  • Muntlig prøve (20–30 minutter)

 

Samfunnskunnskapsprøven kan tas på mange språk, også på norsk

Permanent oppholdstillatelse:
Personer med rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap må dokumentere kunnskaper om samfunnet for å søke om permanent oppholdstillatelse. Du kan bruke dokumentasjon på bestått samfunnskunnskapsprøve på valgfritt språk, inkludert på norsk.

Statsborgerskap:
Fra 2017 må alle (18-67 år) dokumentere kunnskap om samfunnet når de søker om statsborgerskap. Du kan bruke dokumentasjon på bestått samfunnskunnskapsprøve på norsk eller dokumentasjon på bestått statsborgerprøve når du søker om statsborgerskap.

Gratis prøve, eller betale?
Samfunnskunnskapsprøven er gratis én gang for dem som har rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.  Alle må betale for å ta statsborgerprøven. 

 

Påmelding til prøve i norsk og samfunnskunnskap

Kontakt Sjøvegan videregående skole, telefon 77 78 95 00 eller send e-post.

 

Kontaktinformasjon

Trude Alvestad
Avdelingsleder
Telefon 77 78 95 67
Send e-post