Privatisteksamen høsten 2023

Ung mann sitter ved et bord og leser på en datamaskin. Fotografi. - Klikk for stort bilde Karolina Grabowska/Pexels

Skal du ta privatisteksamen i høst må du huske å melde deg opp. Oppmelding og betaling skjer elektronisk i Privatistportalen. 
Portalen er åpen for oppmelding i tiden 1. september til 15. september 2023.

Din oppmelding blir ikke registrert før betalingen er foretatt. Det er ikke anledning til å melde seg opp til eksamen etter fristens utløp.

Eksamensavgiften refunderes dersom du melder deg av eksamen senest 15. september.

Eksamensgebyret (per eksamen) for 2023 er fastsatt i statsbudsjettet (vedtak 253):
Nytt fag: 1 251 kroner
Karakterforbedring: 2 503 kroner

 

Les mer om privatisteksamen her

Meld deg opp i Privatistportalen