Sjøvegan videregående skole

Er du vår nye medarbeider?

Fra 01.01.2023 - 31.07.2023 har GRO-avdelingen ved Sjøvegan videregående skole ledig en midlertidig 100% stilling som skal dekke faget norsk. GRO-avdelingen ved skolen tilbyr grunnskole for voksne og norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere.

Søknadsfrist: 07.12.2022

Les mer om stillingen og søk her

Sjøvegan videregående skole fyller 50 år i 2022


På denne siden kan du lese mer om jubileet

Aktuelt

  • 15.11.2022 Elevundersøkelsen 2022
    Elevundersøkelsen er en nasjonal undersøkelse for at elevene skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Undersøkelsen er obligatorisk for elevene på Vg1, og er en del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet.
  • 16.09.2022 Ut i praksis
    Nå skal HO-elevene ut i sin første praksisuke.
  • 06.09.2022 Digital skolehelse
    Nå har du som elev, lærling eller lærekandidat i den videregående opplæringen i Troms digital tilgang til helsesykepleier.

Hva skjer?

Til toppen