Nærværsteamet

En grønnkledd person ligger på en benk, mens fire andre grønnkledte står bak i en fargerik korridor.  - Klikk for stort bildeBak fra venstre: Espen, Ine, Anders og Siem. Foran: Marit. Inger Kristin Hognestad

Nærværsteamet er et tilbud til elevene i vgs og i GRO-klasser.

  • Tilbud til elever i vgs og i GRO-klasser
  • Nærværsteamet er i gangene, i kantina og på verkstedet i de fleste friminuttene
  • Vi har kontor ved siden av rådgiver
  • Kontortid fredager kl 10 - 11
  • Kontakt oss dersom du trenger noen voksne å snakke med. Vi har også kontakt med NAV, OT, politi, helsesykepleier og Rask psykisk helsehjelp
  • Vi er på Snapchat som Sjøvegan Vgs og på Facebook som Nærværsteamet Sjøvegan VGS
  • Alle i teamet har taushetsplikt