Privatisteksamen våren 2023

To personer sitter ved et bord og skriver på ark. Fotografi. - Klikk for stort bilde Jeswin Thomas/Unsplash

Har du behov for å forbedre karakter i et fag eller ta eksamen i et fag du ikke har fra før? Da kan du melde deg opp som privatist og ta eksamen hos oss.

Oppmelding og betaling skjer på Privatistportalen, som er åpen for oppmelding i tiden
15. januar - 1. februar 2023 kl. 23:55.

Skal du ta privatisteksamen i et fag som krever flere eksamener, for eksempel muntlig og skriftlig, må du betale eksamensavgift per eksamen. Du betaler eksamensavgiften i Privatistportalen når du melder deg opp til eksamen, bruk Visa eller Mastercard.  Innbetalt eksamensavgift refunderes normalt ikke.

Oppmelding som ikke er betalt, blir ikke registrert. Oppmeldingen må være fullført innen fristen. Oppmelding etter fristen godtas ikke.

Eksamensgebyret (per eksamen) for 2023 er fastsatt i statsbudsjettet:
Nytt fag: 1 251 kroner
Karakterforbedring: 2 503 kroner

Les viktig informasjon om oppmelding til privatisteksamen her

Oppmelding til eksamen i Privatistportalen

Til toppen