Bestille vitnemål/kompetansebevis

Ta kontakt med vårt servicetorg dersom du trenger ny dokumentasjon, eller har spørsmål knyttet til dette.
E-post:  sjovegan.vgs@tffk.no
Telefon: 77 78 95 00

Førstegangsvitnemålet er gratis, for øvrig tilkommer det et gebyr:

Kostnadstabell for utstedelse av dokumentasjon
Hva har skjedd? Dette trenger du Pris
Forbedret karakter Nytt vitnemål/kompetansebevis 400,-
Mistet originalen Duplikat 400,-
Du skal studere i utlandet Oversatt vitnemål/kompetansebevis, engelsk 400,-
Du har fått nytt fødselsnummer Nytt vitnemål/kompetansebevis Gratis
Du har endret navn Nytt vitnemål/kompetansebevis 400,-
Til toppen