Bestille vitnemål/kompetansebevis

Ta kontakt med vårt servicetorg dersom du trenger ny dokumentasjon, eller har spørsmål knyttet til dette.
E-post:  sjovegan.vgs@tromsfylke.no
Telefon: 77 78 95 00

Førstegangsdokumentasjonen er gratis, for øvrig tilkommer det et gebyr:

Kostnadstabell for utstedelse av dokumentasjon
Tjeneste Pris
Første vitnemål/kompetansebevis Gratis
Duplikat av vitnemål/kompetansebevis Gratis
Oppdatering av vitnemål etter forbedring av karakter (privatisteksamen) Gratis
Oversetting av vitnemål/kompetansebevis Kr 400,-
Utskrift av vitnemål/kompetansebevis ved endring av fødselsnummer Gratis
Utskrift av vitnemål/kompetansebevis ved endring av navn Kr 400,-
Utskrift av terminkarakterbevis Gratis
Gjennomføring av eksamen (teknisk arrangør) for kandidater fra andre fylker/høgskoler/universitet Kr 1500,- pr. eksamen