Nettbaserte hjelpemidler på eksamen

Skolen skal gi kandidatene en oversikt over de hjelpemidlene som er tillatt for det enkelte fag. Kandidatene er selv ansvarlige for å ta med hjelpemidlene til eksamen. 

På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av internett.
 

På eksamensdagen gjelder disse reglene:

Hjelpemidler under eksamen (ekstern link til Udir.no)