Elevrådet

For å sikre elevenes medvirkning i skolehverdagen er det lovfestet at alle skoler skal ha et elevråd. Har du noe du syns bør endres eller tas opp på skolen, er dette en god kanal å gjøre det gjennom. Elevrådet har jevnlige møter med skolens ledelse. 

Tillitsvalgte og vararepresentant for hver klasse velges første skoleuke. Før det velges er det vesentlig at elevene forstår at det å være klassens representant betyr at de har et ansvar overfor klassen og sine medelever i skolens demokratiske drift.

Tillitsvalgt og vararepresentant i klassene velges for et skoleår om gangen, og representerer klassens syn i elevrådsmøtene. På disse møtene behandles det saker som angår elevene. Møteplanen legges i samarbeid med elevrådskontakten. Elevrådskontakten skal støtte elevrådet i deres arbeid. 

Elevrådet skal blant annet arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforhold og velferdsinteressene for elevene.


Tillitsvalgte ved Sjøvegan videregående skole 2023 - 2024

Tillitsvalgte og vara
Klasse Medlem Varamedlem
1HOA Oda Nygård Kristine Paulsen Foshaug
1HOB Rezan Bablis Kjersti Andersen Myhrstuen
1ITM Gabriel Berntsen Marius Oliver Solberg Olsen
1STA Emma Mortensen Emily Konstanse Amundsen
1TIF Maiken Helen Andreassen Marthine Serine Johnsen
2BUA _ _
2HEA Amalie Sofie Gulbranson Berntsen Thea Kristina Svendseen
2IKA Malvin Hanssen-Trældal Oliver Andreas Nordhaug Meland
2STA Eyir Karolius Gabrielsen Skavholm Marina Sinitsina
3PÅB Emilia Agnete Helen Gjertsen Thea Eline Nilssen
3STA Ida Josefine Bjellmo Solhaug Szymon Adrian Kozlowski
GRO5 Maisam Ehsani Mansoor Safi

​Elevrådsstyret består av:

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Rezan Bablis
Emma Mortensen
Ida Josefine Bjellmo Solhaug
Emilia Agnete Helen Gjertsen
Maiken Helen Andreassen
Oda Nygård

Representanter skolemiljøutvalget:

Eyir Karolius Gabrielsen Skavholm

Rezan Bablis (vara)

Representanter arbeidsmiljøutvalget: 

Gabriel Berntsen 

Rezan Bablis (vara)

​Representant bibliotekutvalget:

Amalie Sofie Gulbranson Berntsen

Rezan Bablis (vara)