Elevrådet

For å sikre elevenes medvirkning i skolehverdagen er det lovfestet at alle skoler skal ha et elevråd. Tillitsvalgte og vara for hver klasse velges første skoleuke.  

Før det velges er det vesentlig at elevene forstår at det å være klassens representant betyr at de har et ansvar overfor klassen og sine medelever i skolens demokratiske drift.
Den tillitsvalgte er representant for sin klasse i elevrådet. Elevrådet skal blant annet arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforhold og velferdsinteressene for elevene.


Tillitsvalgte ved Sjøvegan videregående skole 2020 - 2021.

 

Tillitsvalgte og vara
Klasse Medlem Varamedlem
1HO Julie Konstanse Johansen Adele Kvande Nilssen
1IM Jonas Magnus Pedersen Thor-Oskar Roall-Tunheim
1SS Yonas Hamsund Tina Berg
1ST Eir Elise Borgen Emilie Jakobsen Hansen
1TP Even Gebrekiros Kyrre Martin Theodorsen
2BU Viktoria Henriette Johansen Regine Lovise Rydningen
2HE Stine Helen Frantzen-Evensen Natthanan Saengtapun
2IK Hamidullah Jabarkel Erlen Havstein Seglstein
2IT Andrea Jensen Løkse Thea Isabell Haugseth Paulsen
2ST Thea Caroline Rørstrand Kristi Børve
3PÅB Dagny-Marie Bråthen Brage Joakim Svendsen
3ST Sindre Sagerup Amanda Kastnes
GRO4 Nawal Abed Jassem Zainab Mahmoud Jamaa Arbab
GRO5 Raz Mohammad Ibrahimi Fazelmawla Barakzai

Elevrådet 2020 - 2021

Leder:

Nestleder:

Styremedlem:

Styremedlem:

Styremedlem:

Styremedlem:

Thea Caroline Rørstrand

Andrea Jensen Løkse

Kristi Børve

Sindre Sagerup

Raz Mohammad Ibrahimi

Dagny-Marie Bråthen

Til toppen