Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget (SMU) jobber for et godt og trygt læringsmiljø.

Ved hver videregående skole skal det være et SMU hvor elevene, de ansatte, skoleledelsen og fylkeskommunen er representerte.

SMU skal være satt sammen slik at representantene fra elevene får flertall. Skolemiljøutvalget har møter to ganger pr. halvår.

I skoleåret 2020/2021 består skolemiljøutvalget av:

  • Kjell Arne Giske - rektor
  • Roy Haarvik - ledende vaktmester
  • 4 elevrepresentanter (velges av elevrådet)
Til toppen