Utlånsreglement

Alle elever i videregående skole får tilbud om gratis læremidler.

Reglement for utlån av lærebøker i Troms fylkeskommune gjelder for alle offentlige videregående skoler i fylket. Skjemaet er nedlastbart (som PDF). Skal fylles ut og leveres til skolen snarest mulig etter skolestart.

Skjema for utlån fra Sjøvegan vgs