Fravær

Fra 1. august 2016 er det innført en fraværsgrense i videregående skoler. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats og redusere fravær.

Udokumentert fravær over 10% i et fag vil som hovedregel medføre at eleven ikke har rett til halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Hvis eleven har mellom 10 og 15% udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor ved å bruke skjønn bestemme at eleven likevel får karakter.

Retningslinjene for 10% fraværsgrense er komplekse og forutsetter at det utøves skjønn på flere områder. Udir-3-2016 inneholder mange presiseringer. Troms fylkeskommunes fraværsreglement og rutiner for fraværsføring gir ytterligere avklaringer.

Utfyllende informasjon fins i lenken nedenfor.

Fraværsreglement i Utdanning Troms