Skoleskyss

Bor du mer enn 6 kilometer fra skolen din, eller har særskilte behov, har du rett på gratis skoleskyss.

Hvem kan søke?

Følgende elever i den videregående skole krav på fri skoleskyss:

  • Elever i videregående skole som bor mer enn 6 kilometer fra skolen
  • Elever med særskilte behov (etter søknad)

Har du ikke rett på fri skoleskyss kan du kjøpe busskort her

Vi benytter oss av Nordatlas for å måle avstanden mellom hjem og skole. Det er viktig at du gjør det samme, da andre kartverktøy kan være upresise.

Her kan du måle din avstand til skolen

Søk skoleskyss

Du kan søke om skoleskyss etter at du har fått bekreftet skoleplass. I den videregående skolen er det eleven selv som sender søknaden.
 

Elever som søker innen 1. august, er sikret å få oppdatert sine skolekort til første skoledag.

Om det søkes om skolekort etter 1. august, vil eleven ikke være garantert gratis skoleskyss fra første skoledag. Det vil i disse tilfellene ikke refunderes utgifter i forbindelse med transport til og fra skolen.

NB! Dersom du hadde skoleskyss i grunnskolen, skal du fortsatt benytte det samme kortet når du blir elev på videregående skole. Kortet vil bli oppdatert etter at søknaden er ferdig behandlet.

Søk om skoleskyss her (VGS)

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om skoleskyss på fylkeskommunens hjemmeside