Visma InSchool

Troms og Finnmark fylkeskommune bruker Visma InSchool (VIS) som skoleadministrativt system. VIS skal brukes av elever, foresatte og ansatte ved skolen. 

Innlogging

På skolens hjemmeside ligger det en snarveiknapp direkte til innlogging i Visma InSchool.

Alternativt kan du logge deg inn i VIS ved å klikke her


For elever

Som elev i Troms og Finnmark fylkeskommune logger du inn i VIS med din Feide-konto (brukernavn og passord). Før skolestart vil du motta en SMS med informasjon om å aktivere din Feide-konto.


For foresatte

Som foresatt logger du inn i VIS via ID-porten. 


Registering av foresattes kontaktinformasjon

VIS henter navn og folkeregistrert adresse til elevens foresatte med foreldreansvar fra det sentrale folkeregister (DSF).

E-postadresse og telefonnummer hentes fra kontakt- og reservasjonsregisteret for de som ikke har reservert seg. Foresatte kan selv legge til eller redigere e-postadresse og telefonnummer i VIS. Det er viktig at foresatte registrerer denne informasjonen, dette sikrer et godt samarbeid mellom hjem og skole og en god beredskap.

 

Målet med Visma InSchool er å møte de videregående skolenes framtidige behov ved å:

  • fornye, forenkle og forbedre arbeidshverdagen til elever, lærere og skoleadministrasjonen
  • legge til rette for kommunikasjon mellom skolen og hjemmet
  • digitalisere framtidens skoleadministrasjon og gi mer elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt
  • redusere tid som brukes til administrativt arbeid og frigjøre tid til pedagogiske aktiviteter
  • gi oversikt over at elevene har fått den opplæringen de har krav på