Handlingsplan og styringsdokumenter

Skolens planer tar utgangspunkt i de overordnede læreplaner og styringsdokumenter som til en hver tid gjelder.

Strategiplanen for de videregående skolene i Troms fylkeskommune, «Samspill for læring», gjelder for perioden 2018 - 2021.

Les strategiplanen «Samspill for læring»

Skolen har egen handlingsplan som rulleres hvert år.

 

Her er oversikt over plan og høringer i Troms og Finnmark fylkeskommune