Visjon og verdier

Dokumentet peker på noen verdier som skal utgjøre et felles verdigrunnlag for Sjøvegan videregående skole. Et tydelig verdigrunnlag er avgjørende for å kunne gjøre de beste valgene og de riktige prioriteringene for skolen, og som gagner elevene.
Det er også grunnleggende for et inkluderende og trygt sosialt fellesskap, og for et læringsfellesskap der mangfoldet anerkjennes og respekteres.

Mangfoldet ved Sjøvegan videregående skole er grunnleggende viktig å ivareta. Det særpreger vår skole, og gjør skolen unik.

Dette mangfoldet må møtes med varme og respekt, men også med tydelig ledelse, og med variasjon i bruk av læremidler og arbeidsmåter.

Sjøvegan videregående skole - UNIK

Utfordrende

Ansatte ved Sjøvegan videregående skole er ambisiøse på elevenes vegne og gir de utfordringer og mål å strekke seg etter. Samtidig skal vi ta hensyn til elevenes ulike forutsetninger og progresjon, slik at alle elever kan oppleve glede ved å mestre og å nå sine mål.

Nysgjerrig

For å skape motiverte elever må de ha lyst til å lære. Vitebegjærlige elever gir mer motiverte elever, som er mer utholdende både i medgang og motgang og viser evne til å arbeide målrettet. Derfor er det å pirre nysgjerrigheten i læringsarbeidet vesentlig.

Inkluderende

Alle elever ved Sjøvegan videregående skole skal kjenne seg velkommen og inkludert i læringsfellesskapet. God inkludering gir trygge elever som igjen gir god læring. Så lenge hver elev gjør sitt beste er det godt nok.

Kreativ

Skolen skal preges av et læringsmiljø som stimulerer elevenes kreativitet og nyskapende evner. Gjennom skoledagen skal elevene få mulighet til å bruke sine skapende evner gjennom ulike aktiviteter og uttrykksformer.