Visjon og verdier

Dokumentet peker på noen verdier som skal utgjøre et felles verdigrunnlag for Sjøvegan videregående skole. Et tydelig verdigrunnlag er avgjørende for å kunne gjøre de beste valgene og de riktige prioriteringene for skolen, og som gagner elevene.
Det er også grunnleggende for et inkluderende og trygt sosialt fellesskap, og for et læringsfellesskap der mangfoldet anerkjennes og respekteres.

Mangfoldet ved Sjøvegan videregående skole er grunnleggende viktig å ivareta. Det særpreger vår skole, og gjør skolen unik.

Dette mangfoldet må møtes med varme og respekt, men også med tydelig ledelse, og med variasjon i bruk av læremidler og arbeidsmåter.

 

Plakattekst med skolens verdier - unik - Klikk for stort bilde 

 

Til toppen