Servicetorget

Her finner du ansatte ved vårt servicetorg.

Skolekontoret ansatte
Navn Tittel Telefon E-post Oppgaver
Bjørn Tore Østby Avdelingsleder drift 77789519 bjorn.tore.ostby@tromsfylke.no Lønn, personal, regnskap, skoleskyss. Leder av servicetorget.
Gulli Hanne Ovesen Konsulent 77789518 gulli.hanne.ovesen@tromsfylke.no Elevadministrasjon, eksamen, fagdokumentasjon, webredaktør, post, arkiv, sentralbord, lønn/regnskap.
Hanne Kristina Lomås Fagarbeider 77789500 hanne.kristina.lomas@tromsfylke.no Sentralbord, post, arkiv, Lånekassen, innkjøp av papir/rekvisita, hybelformidling. lønn/regnskap, skoleskyss.