Servicetorget

Ansatte

Skolekontoret ansatte
Navn Tittel Telefon E-post Oppgaver
Bjørn Tore Østby Avdelingsleder drift 77789519 bjorn.tore.ostby@tffk.no Lønn, personal, regnskap, skoleskyss. Leder av skolekontoret.
Gulli Hanne Ovesen Konsulent 77789518 gulli.hanne.ovesen@tffk.no Elevadministrasjon, webredaktør, post, arkiv, sentralbord, lønns-/regnskap.
Hanne Kristina Lomås Fagarbeider 77789500 hanne.kristina.lomas@tffk.no Sentralbord, post, arkiv, Lånekassen, innkjøp av papir/rekvisita, hybelformidling. lønns-/regnskap, skoleskyss.
Sølvi Line Lamo Sekretær 77789517 solvi.line.lamo@tffk.no Sentralbord, post, arkiv, Lånekassen, innkjøp av papir/rekvisita, hybelformidling, lønns-/regnskap.
Til toppen