Påbygging til generell studiekompetanse

Stabel med fire fargerike bøker samt en pc-mus - Klikk for stort bilde iStock

   

 

Har du tatt yrkesfaglig utdanning og ønsker å studere videre? Påbygging til generell studiekompetanse gir deg mulighet til å søke høyere utdanning ved universiteter og høyskoler.

Påbygging er et teoretisk år med store krav til egeninnsats og selvdisiplin. Gjennom å fullføre og bestå dette programmet oppnår du generell studiekompetanse. Du kan gjennomføre programmet etter at du har

  • fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram eller
  • oppnådd yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev)


Påbygging til generell studiekompetanse – Vg3 påbygg

Du kan søke påbygging til generell studiekompetanse etter Vg2 i et yrkesfaglig utdanningsprogram. Det betyr at du fortsetter opplæringen for å få generell studiekompetanse.

 

Påbygging til generell studiekompetanse – Vg4 påbygg

Dette er tilbudet for deg som har oppnådd yrkeskompetanse med eller uten fag- og svennebrev. Det betyr at du går på skole et fjerde år for å få generell studiekompetanse.


Hvorfor velge Sjøvegan videregående skole?

Sjøvegan vgs – en UNIK skole for UNIKE elever!

Utfordrende

Vi som jobber ved SVS er ambisiøse på elevenes vegne og gir de utfordringer og mål å strekke seg etter. Samtidig skal vi ta hensyn til elevenes ulike forutsetninger og progresjon, slik at alle elever kan oppleve glede ved å mestre og å nå sine mål.

Nysgjerrig

For å skape motiverte elever må de ha lyst til å lære. Vitebegjærlige elever gir mer motiverte elever, som er mer utholdende både i medgang og motgang og viser evne til å arbeide målrettet. Derfor er det å pirre nysgjerrigheten i læringsarbeidet vesentlig.

Inkluderende

Alle elever ved SVS skal kjenne seg velkommen og inkludert i læringsfellesskapet. God inkludering gir trygge elever som igjen gir god læring. Så lenge hver elev gjør sitt beste er det godt nok.

Kreativ

Skolen skal preges av et læringsmiljø som stimulerer elevenes kreativitet og nyskapende evner. Gjennom skoledagen skal elevene få mulighet til å bruke sine skapende evner gjennom ulike aktiviteter og uttrykksformer.

 

Søk skoleplass

 

Opplæring i samisk eller finsk?

Har du opplæring i samisk/finsk som første eller andrespråk, vil årstimetallet i enkelte fag være endret.

Læreplaner viser timetallet du skal ha

 

Kontaktinformasjon

Kjetil Bjørnsen
Avdelingsleder
Telefon 77 78 95 24
Send e-post