Studiespesialisering

Elev som sitter og noterer. Smiler og ser inn i kamera. - Klikk for stort bilde Pixabay

Vil du oppnå generell studiekompetanse og ta høyere utdanning på universitet eller høyskole? Da kan studiespesialisering passe for deg. Du velger fordypning innen realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. 

Hvorfor velge studiespesialisering? 

Du lærer

Avhengig av dine fagvalg:

  • matematikk og andre realfag
  • ledelse og økonomi
  • historie, politikk og psykologi
  • språk
  • andre teoretiske fag

Du bør være 

  • interessert i å arbeide med teoretiske fag
  • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
  • interessert i å skrive eller regne
  • interessert i kultur- og samfunnsforhold

Les mer om Studiespesialisering på vilbli.no

Hvorfor velge Sjøvegan videregående skole?

Sjøvegan vgs – en UNIK skole for UNIKE elever!
 

Utfordrende

Vi som jobber ved SVS er ambisiøse på elevenes vegne og gir de utfordringer og mål å strekke seg etter. Samtidig skal vi ta hensyn til elevenes ulike forutsetninger og progresjon, slik at alle elever kan oppleve glede ved å mestre og å nå sine mål.

Nysgjerrig

For å skape motiverte elever må de ha lyst til å lære. Vitebegjærlige elever gir mer motiverte elever, som er mer utholdende både i medgang og motgang og viser evne til å arbeide målrettet. Derfor er det å pirre nysgjerrigheten i læringsarbeidet vesentlig.

Inkluderende

Alle elever ved SVS skal kjenne seg velkommen og inkludert i læringsfellesskapet. God inkludering gir trygge elever som igjen gir god læring. Så lenge hver elev gjør sitt beste er det godt nok.

Kreativ

Skolen skal preges av et læringsmiljø som stimulerer elevenes kreativitet og nyskapende evner. Gjennom skoledagen skal elevene få mulighet til å bruke sine skapende evner gjennom ulike aktiviteter og uttrykksformer.

 

Søk skoleplass


Fag og timefordeling


Samisk

Alle elever i videregående opplæring i Troms og Finnmark har rett til opplæring i samisk. Dette gjelder selv om de ikke har hatt opplæring i samisk i grunnskolen.
Elevene får velge hvilket samisk språk de skal ha opplæring i - nordsamisk, lulesamisk eller sørsamisk.

Følgende skoler er ressursskoler for samiskopplæringen i Troms: Nord-Troms og Kongsbakken videregående skoler. Disse skolene har stedlige lærere.

De videregående skolene vil strekke seg langt for å skaffe stedlig lærer og å starte samiskopplæring umiddelbart ved skolestart. Elever som har bestemt seg for eller kan tenke seg samiskopplæring, må derfor krysse av for dette i søknaden til videregående opplæring.


Veien videre

Med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter. Husk at noen studier kan ha spesielle opptakskrav. Dette bør du sjekke før du velger fag.

Du finner nærmere informasjon her: Samordnaopptak.no - søknadsfrister og krav.

Kontaktinformasjon

Vg1 og Vg2 Studiespesialisering

Henriette Wien
Avdelingsleder

Telefon 77 78 95 29
Send e-post

Vg3 Studiespesialisering

Kjetil Bjørnsen
Avdelingsleder

Telefon 77 78 95 24
Send e-post