Videregående opplæring for voksne

Fargerik bokrekke med tekst: never stop learning - Klikk for stort bilde Pixabay

Sjøvegan videregående skole har et nettbasert studietilbud for voksne som ønsker å ta generell studiekompetanse som gir det faglige grunnlaget som kreves for å komme inn på høyskole og universitet.

Videregående opplæring for voksne
Fag Årstimer Fag Årstimer
Matematikk (1P+2P) 224 Naturfag 140
Engelsk 140 Samfunnsfag 84
Historie 140 Norsk 393

Undervisningen er nettbasert, og tilbudet gis dagtid onsdager med oppmøte i studio/studieverksted eller virtuell deltakelse for de som ikke kan møte stedlig. Det settes krav om stedlig oppmøte ved prøver og samlinger for praktiske øvelser i naturfag.

Målgruppen for tilbudet er voksne over 25 år (eller som fyller 25 år i søkeråret) som ikke har gjennomført videregående opplæring, voksne som har fullført og ikke bestått i alle fag og voksne som ønsker omskolering. Det er et krav at du har gjennomført 10-årig grunnskole (eller tilsvarende) og at du ikke tidligere har bestått fagene vi gir tilbud om. Søkere med grunnskole fra andre land enn Norge, må dokumentere at de har engelsk tilsvarende norsk grunnskole.

Kurset er gratis og kan gi rett til støtte fra Statens Lånekasse avhengig av hvor mange fag du velger å ta.

Søknadsfrist er 1. mars og tilbudet er søkbart for alle som er bosatt i Troms og Finnmark. Søkere med grunnskole fra andre land må dokumentere lovlig opphold i Norge.
 

Søk videregående opplæring for voksne 
(Søk på Vigo - velg søknad for voksne/realkompetanse).
 

Les mer om videregående opplæring for voksne på fylkeskommunens sider

 

Kontaktinformasjon

Elina Maria Sundstrøm
Koordinator

Telefon 77 78 95 31 / 481 81 223
Send e-post

 

Til toppen