Videregående opplæring for voksne

Fargerik bokrekke med tekst: never stop learning - Klikk for stort bilde Pixabay

Sjøvegan videregående skole har et nettbasert studietilbud for voksne som ønsker å ta generell studiekompetanse. Generell studiekompetanse gir det faglige grunnlaget som kreves for å komme inn på høyskole og universitet.

Videregående opplæring for voksne
Fag Årstimer
Matematikk (1P+2P) 224
Engelsk 140
Historie 140
Naturfag 140
Samfunnskunnskap 84
Norsk 393

For elever: Logg inn på Canvas  

Organisering

Undervisningen er både nettbasert og stedlig.

Den foregår på dagtid onsdager med oppmøte i studio/studieverksted eller deltakelse via Teams for de som ikke kan møte stedlig. Det blir også delt fagstoff og ukentlig arbeid i læringsplattformen Canvas, hvor aktiv deltakelse på plattformen inngår i både undervisning og vurderingsgrunnlaget. 

Det settes krav om stedlig oppmøte ved samlinger for praktiske øvelser i naturfag, samt prøver i alle fag.

Hvem kan søke?

Målgruppen for tilbudet er:

  • voksne over 25 år (eller som fyller 25 år i søkeråret) som ikke har gjennomført videregående opplæring
  • voksne som har fullført og ikke bestått i alle fag på videregående skole
  • voksne som ønsker omskolering

Det er et krav at du har gjennomført 10-årig grunnskole (eller tilsvarende) og at du ikke tidligere har bestått fagene vi gir tilbud om. Søkere med grunnskole fra andre land enn Norge, må dokumentere at de har engelsk tilsvarende norsk grunnskole.

Kostnader

Kurset er gratis og kan gi rett til støtte fra Statens Lånekasse avhengig av hvor mange fag du velger å ta. 

Du kan søke etter at skolen har registrert deg som deltaker. Støtte fra Lånekassen utbetales etter at skolen har rapportert at du har møtt opp til undervisningen.

Les mer om støtte til voksenopplæring på lanekassen.no

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. mars og tilbudet er søkbart for alle som er bosatt i Troms og Finnmark. Søkere med grunnskole fra andre land må dokumentere lovlig opphold i Norge.
 

Søk videregående opplæring for voksne 
(Søk på Vigo - velg søknad for voksne/realkompetanse).
 

Les mer om videregående opplæring for voksne på fylkeskommunens sider

 

Kontaktinformasjon

Elina Maria Sundstrøm
Koordinator

Telefon 77 78 95 31 / 481 81 223
Send e-post