Eksamenskarakterer

Karakterer offentliggjøres enten etter fellessensur, etter avholdt praktisk muntlig eller muntlig eksamen.

Hvor finner jeg eksamenskarakter?

Elever finner eksamensresultater i Visma InSchool og privatister finner disse i Privatistportalen. Dersom du ikke finner karakteren, ta kontakt med skolen. 

Dokumentasjon

Vitnemål eller kompetansebevis er din dokumentasjon på oppnådd kompetanse. 

Trenger du karakterutskrift eller nytt vitnemål/kompetansebevis?
Her kan du lese mer om å bestille dokumentasjon

Privatistene får sitt kompetansebevis fra den skolen de tok eksamen på, og dersom de trenger nytt vitnemål, bestiller de dette fra skolen de har avlagt utdanningen sin på.

Det er gebyr for utstedelse av enkelte typer dokumentasjon.

Lurer du på noe?
Ta kontakt med vårt servicetorg på telefon 77 78 95 00, eller send e-post til sjovegan.vgs@tromsfylke.no.