Helse- og oppvekstfag

En som holder hånden til noen som ligger i sengen - Klikk for stort bilde iStock

   

Dette utdanningsprogrammet gir yrkesfaglig opplæring. Det kan passe for deg som vil bli helsefagarbeider, ambulansearbeider eller portør, aktivitør eller barne- og ungdomsarbeider, apotektekniker, helsesekretær eller tannhelsesekretær, hudpleier, fotterapeut eller ortopedtekniker. 

Hvorfor velge helse- og oppvekstfag? 

Du lærer

  • om helsefremmende arbeid
  • om fysisk og psykisk helse
  • om hvordan kroppen er oppbygd
  • om kommunikasjon og samhandling
  • om barn og unges utvikling
  • om kost, ernæring og hygiene

Du bør være 

  • omsorgsfull og hensynsfull overfor mennesker
  • flink til å kommunisere
  • god til å samhandle med andre

Les mer om Helse- og oppvekstfag på vilbli.no

Hvorfor velge Sjøvegan videregående skole?

Vi tilbyr:

Praksisnær opplæring

Skolen prioriterer praksisnær opplæring, for å se sammenhengen mellom teori og praksis i yrkesfagene. Vi har avtaler med lokale aktører i kommunene rundt skolen, som gjør at du skal kunne være i praksis nært ditt hjemsted.

Tverrfaglighet

Skolen søker å kjøre tverrfaglige prosjekter i løpet av skoleåret. Her vil du få jobbe sammen med elever fra andre programområder innenfor spennende emner som bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap, samt livsmestring og helse.

Læring og trivsel

Skolen har høy fokus på at elever skal trives på skolen. Trivsel er en viktig faktor for at du skal ha et godt skole- og læringsmiljø.

Sjøvegan vgs – en UNIK skole for UNIKE elever!

 

Søk skoleplass

Oppbygging og gjennomføring

På helse- og oppvekstfag har du mange valg og muligheter for framtiden. Vi gjør deg klar for arbeidslivet med fokus på egne holdninger og ferdigheter.

Du lærer om helsefremmende arbeid, fysisk og psykisk helse, kropp og utvikling. Du kan gjerne ha interesse for å samarbeide og kommunisere med andre mennesker. Er du i tillegg omsorgsfull og liker å ta vare på mennesker i alle aldre og livssituasjoner, kan helse- og oppvekstfag være programområdet for deg.


Politiattest

Før praksisperiode skal enkelte elever levere politiattest. Er du over 18 år kan du søke om politiattest (vandelsattest) på nett. Er du under 18 år må du fylle ut søknad på papir og sende i posten, da må også en foresatt skrive under.

Nye retningslinjer sier at skolen ikke lenger kan kreve politiattest eller utstede "bekreftelse på formål" på vegne av oppdragsgiver.

Det er stedet der du skal ha praksis som er din oppdragsgiver og som kan kreve politiattest hvis det er en lovhjemmel for det. Er det en lovhjemmel for at de kan kreve politiattest, må de fylle ut skjemaet "bekreftelse på formål" til deg. Dette skjemaet må du legge ved når du søker om politiattest.

Vent med å søke om politiattest til du vet hvor du skal ha praksis. 

Søke politiattest

Over 18 år:    Politiattest - søk på nett

Under 18 år: Politiattest - søk per post
 

Politiet: Mer informasjon om politiattest


Veien videre

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning.

 

Kontaktinformasjon

Vg1 Helse- og oppvekstfag
 

Henriette Wien
Avdelingsleder
Telefon 77 78 95 29
Send e-post

Vg2 Barne- og ungdomsarbeider 
Vg2 Helsefagarbeider

Kristin Rindstad
Avdelingsleder
Telefon 77 78 95 13
Send e-post