Teknologi- og industrifag

Sveiseflamme - Klikk for stort bilde Pixabay Dette utdanningsprogrammet gir yrkesfaglig opplæring. Du kan bli sveiser, bilskadereparatør, yrkessjåfør, anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekaniker og en rekke andre yrker.

Hvorfor velge teknologi- og industrifag? 

Du lærer

  • om produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
  • om automatisering og programmering av roboter
  • om maskiner og produksjonsutstyr
  • om kjøretøy og transport
  • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
  • om helse, miljø og sikkerhet

Du bør være 

  • praktisk anlagt og ha godt håndlag
  • selvstendig og nøyaktig
  • interessert i ny teknologi

Les mer om teknologi- og industrifag på vilbli.no. (OBS: Utdanningsprogrammet het tidligere teknikk og industriell produksjon. Fra høsten 2020 heter det teknologi- og industrifag).

Hvorfor velge Sjøvegan videregående skole?

Vi tilbyr:

Praksisnær opplæring

Skolen prioriterer praksisnær opplæring, for å se sammenhengen mellom teori og praksis i yrkesfagene. Vi har avtaler med lokale aktører i kommunene rundt skolen, som gjør at du skal kunne være i praksis nært ditt hjemsted.

Tverrfaglighet

Skolen søker å kjøre tverrfaglige prosjekter i løpet av skoleåret. Her vil du få jobbe sammen med elever fra andre programområder innenfor spennende emner som bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap, samt livsmestring og helse.

Læring og trivsel

Skolen har høy fokus på at elever skal trives på skolen. Trivsel er en viktig faktor for at du skal ha et godt skole- og læringsmiljø.

Sjøvegan vgs – en UNIK skole for UNIKE elever!

 

Søk skoleplass

Oppbygging og gjennomføring

Ved teknologi- og industrifag (TIF) lærer du å bruke tekniske og digitale redskaper for produksjon og løse tekniske utfordringer i industrien. TIF passer for deg som er praktisk anlagt, er nøyaktig, som har interesse for ny teknologi, og kan sette deg inn og løse praktiske og teoretiske problemløsninger. 

I programfagene vil du lære å bruke av forskjellige verktøy, du vil også få kjennskap til programmering og tegning (DAK/DAP). Til sammen får du en bred teknisk faglig plattform som etterspørres i mange bransjer.

 

Veien videre

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning. Les mer på vilbli.no.

Kontaktinformasjon

Kjetil Bjørnsen
Avd. leder
Telefon 77 78 95 24
Send e-post

Til toppen